Supporting International Standards

Samoprocjena u odnosu na osnovne zahtjeve Međunarodnih standarda edukacije

Self-Assessment Against Main Requirements of International Education Standards

Translated by: Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH (SRRiF-FBiH)
Status: Completed

IFAC
Sep 22, 2020 | Guidance & Support Tools, Translation
Bosnian

View Original English Version: Self-Assessment Against Main Requirements of International Education Standards (SMO 2)

All available Translations: Bosnian Russian Spanish-Spain

Don't see your language? Request permission to translate

Sve članice IFAC-a su dužne usvojiti i primjenjivati Međunarodne standarde edukacije (MSE-ove), odnosno podržati njihovo usvajanje i primjenu.

Svrha ove kontrolne liste za samoprocjenu u odnosu na MSE-ove je da profesionalnim računovodstvenim organizacijama pomogne kod:

  • Osiguravanja uvjeta za kvalitetnu procjenu zahtjeva iz domena obrazovanja profesionalnih računovođa u datim jurisdikcijama u odnosu na MSE-ove a u cilju izrade planova za usvajanje MSE-ova, čime bi se kvaliteta profesionalne edukacije u jurisdikciji dovela na nivo priznatih međunarodnih mjerila;
  • Upoznavanja relevantnih aktera s MSE-ovima i njihovim zahtjevima kao skupom kvalitetnih, međunarodno priznatih standarda koji uređuju principe cjeloživotnog učenja profesionalnih računovođa, te pomaganja tim akterima da iznađu najbolji modalitet za ugrađivanje MSE-ova u propise; i kod
  • Podržavanja saradnje između svih dionika iz javnog i privatnog sektora na izradi planova za primjenu MSE-ova.

Ova kontrolna lista dopunjuje precizne zahtjeve, uputstva i preporuke o ispravnom postupanju kod praktične primjene MSE-ova, koji su dati u IFAC-ovom elektronskom alatu za edukaciju iz računovodstva.

 

Copyright © 2022 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.

 

Related Resources

 
 

Get the latest updates delivered to your inbox

Subscribe now

 
 

LOOKING FOR BOARD STANDARDS?

View Boards Site

 

Translations & Permissions

Looking to reproduce the standards for your members? Want to include IFAC's publications in your training materials or university course? Learn how we can help.

IP permissions and policies

Primary tabs

Thank you for your interest in our publications. These valuable works are the product of substantial time, effort and resources, which you acknowledge by accepting the following terms of use. You may not reproduce, store, transmit in any form or by any means, with the exception of non-commercial use (e.g., professional and personal reference and research work), translate, modify or create derivative works or adaptations based on such publications, or any part thereof, without the prior written permission of IFAC.

Our reproduction and translation policies, as well as our online permission request and inquiry system, are accessible on the Permissions Information web page.

For additional information, please read our website Terms of Use. ALL RIGHTS RESERVED.

Agree