Skip to main content

Ghid pentru organizațiile profesionale contabile - Dezvoltarea de bune practici pentru membrii care oferă consultanță fiscală

A Guide for Professional Accountancy Organizations - Developing Good Practices for Members Providing Tax Advice
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.