Skip to main content

Analiza Kodeksu IESBA – część ósma: Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji [w przypadku zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach]

Exploring the IESBA Code Installment 8 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAIBs]
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed

To view all installments of Exploring the IESBA Code, visit the series landing page here.

Image
Exploring the IESBA Code_Installment 08_PL_Secure.pdf
Exploring the IESBA Code Installment 8 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAIBs]
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.