Skip to main content

Budowanie zaufania do raportowania zrównoważonego rozwoju: Pilna potrzeba zintegrowanej kontroli wewnętrznej

Building Trust in Sustainability Reporting: The Urgent Need for Integrated Internal Control
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.