Skip to main content

Facilitarea dezvoltării unor organizații orientate spre obiective: profesioniștii contabili angajați, promotorii sustenabilității și transformării digitale

Enabling Purpose Driven Organizations: PAIBs Leading Sustainability and Digital Transformation
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
Enabling Purpose Driven Organizations: PAIBs Leading Sustainability and Digital Transformation
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.