Skip to main content

Transparența și răspunderea managementului financiar din sectorul public: Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

Public Sector Financial Management Transparency and Accountability: The Use of International Public Sector Accounting Standards
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.