Skip to main content

Samoprocjena u odnosu na osnovne zahtjeve Međunarodnih standarda edukacije

Self-Assessment Against Main Requirements of International Education Standards
Translated by: Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH (SRRiF-FBiH)
Status: 
Completed
IFAC
| Guidance & Support Tools
Bosnian
All available Translation:

Sve članice IFAC-a su dužne usvojiti i primjenjivati Međunarodne standarde edukacije (MSE-ove), odnosno podržati njihovo usvajanje i primjenu.

Svrha ove kontrolne liste za samoprocjenu u odnosu na MSE-ove je da profesionalnim računovodstvenim organizacijama pomogne kod:

  • Osiguravanja uvjeta za kvalitetnu procjenu zahtjeva iz domena obrazovanja profesionalnih računovođa u datim jurisdikcijama u odnosu na MSE-ove a u cilju izrade planova za usvajanje MSE-ova, čime bi se kvaliteta profesionalne edukacije u jurisdikciji dovela na nivo priznatih međunarodnih mjerila;
  • Upoznavanja relevantnih aktera s MSE-ovima i njihovim zahtjevima kao skupom kvalitetnih, međunarodno priznatih standarda koji uređuju principe cjeloživotnog učenja profesionalnih računovođa, te pomaganja tim akterima da iznađu najbolji modalitet za ugrađivanje MSE-ova u propise; i kod
  • Podržavanja saradnje između svih dionika iz javnog i privatnog sektora na izradi planova za primjenu MSE-ova.

Ova kontrolna lista dopunjuje precizne zahtjeve, uputstva i preporuke o ispravnom postupanju kod praktične primjene MSE-ova, koji su dati u IFAC-ovom elektronskom alatu za edukaciju iz računovodstva.

Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.