Skip to main content

Competenţă şi versatilitate: Modul în care profesioniştii contabili angajaţi generează succes organizaţional durabil îşi

Competent and Versatile: How Professional Accountants in Business Drive Sustainable Success
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.