Skip to main content

Ghid pentru organizațiile profesionale contabile—dezvoltarea de bune practici pentru membrii care oferă consiliere fiscală

A Guide for Professional Accountancy Organizations - Developing Good Practices for Members Providing Tax Advice
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
IFAC-PAO-Tax-Advisor-Guidance_RO_Secure.pdf
A Guide for Professional Accountancy Organizations - Developing Good Practices for Members Providing Tax Advice
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.