Skip to main content

Îndeplinirea responsabilității de guvernanță a Consiliului privind raportarea integrată

Executing the Board’s Governance Responsibility for Integrated Reporting
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
Executing the Board’s Governance Responsibility for Integrated Reporting
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.