Skip to main content

Pakiet narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm - Przykładowa matryca ryzyka - Towarzysz pakietu narzędzi do zarządzania jakością"

Quality Management Toolkit for Small- and Medium-Sized Firms and Illustrative Risk Matrix
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.