Skip to main content

Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie” Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment Two
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
QMS Installment 2_Developing Detailed Plan_pl_fin.pdf
Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment Two
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.