Skip to main content
Available Languages:

Brzina, globalna rasprostranjenost i širok uticaj aktuelne pandemije koronavirusa (COVID-19) učinili su da upravljanje krizom postane glavni prioritet za mnoge organizacije. Profesionalne računovodstvene organizacije (PAO) imaju priliku da pomognu svojim članovima u vrijeme vanredne situacije. Srećom, dostupna je ogromna količina informacija. Ali količina informacija nas može i preplaviti. U nastavku je osnovni okvir za profesionalne računovodstvene organizacije koji će pomoći vašoj organizaciji da brzo djeluje u trenutnoj krizi. Bez obzira gdje se vaša organizacija nalazi u procesu upravljanja krizama, ovo će vam pomoći da utvrdite sljedeće korake.

Ključni koraci u upravljanju krizama su priprema, provođenje i ublažavanje, te naučene lekcije, evaluacija i oporavak.

Priprema

1. Napraviti plan upravljanja krizama. To bi trebalo uključivati formiranje namjenskog višefunkcionalnog tima. Ključna grupa, koju obično vodi vaš izvršni direktor, trebala bi voditi, odrediti prioritete i koordinirati napore za procjenu situacije i izradu plana upravljanja krizama. Plan upravljanja krizama trebao bi sadržavati aktivnosti koje vaša organizacija treba poduzeti kako bi nastavila s radom, ostvarila svoju misiju od javnog interesa i ublažila poslovni uticaj krize. Prilikom izrade plana, sigurnost pojedinaca mora biti glavni prioritet i prizma kroz koju se osmišljava plan upravljanja krizama.

Iako mnoge organizacije nemaju formalni plan ili imaju planove koji nisu nedavno ažurirani, nikada nije kasno da se organizuju i djeluju.

Provođenje i ublažavanje

2. Provesti planove za virtuelni način rada. Ako vaša organizacija još ne radi virtuelno, iskoristite ovo vrijeme za planiranje. Iako je većina organizacija koristila virtuelne sastanke, sasvim je drugačije biti u potpuno virtuelnom okruženju. Mnogo je aspekata koji se trebaju uzeti u obzir, od načina kako da virtuelne veze učinimo što djelotvornijim i efikasnijim, do praktičnih izazova i problema mentalnog zdravlja koje donosi rad od kuće. Harvard Business Review ima resurs koji bi vam mogao pomoći: “A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers”.

3. Napraviti strategiju komunikacije. U vrijeme krize neizbježno zavladaju strah i nesigurnost. Često izvještavanje o važnim informacijama to može ublažiti, kao i pružanje osjećaja povezanosti i utjehe u vrlo teškim vremenima. Svaka profesionalna računovodstvena organizacija bi trebala planirati način komunikacije sa zaposlenima, članovima, volonterima, svojim odborom i drugim ključnim interesnim grupama. U komunikaciji sa zaposlenima se treba priznati da su strah i strepnja u ovo vrijeme normalni ali i osigurati da svi imaju jasan osjećaj ciljeva i prioriteta.   Komunikacija s članovima trebala bi im pomoći da nastave obavljati svoje profesionalne aktivnosti. Na primjer, komunikacija s preduzećima može se fokusirati na izmjene u datumima podnošenja poreznih prijava i sve druge zakonske i regulatorne promjene koje bi mogle uticati na njih. Komunikacija s članovima može i da ih podstakne da razmotre usluge koje mogu pružati javnosti u svjetlu ove krize.   

4. Opremiti svoje članove resursima. Naš virtuelni svijet nudi mnoštvo resursa koji mogu biti korisni kao pomoć članovima da prebrode bilo koju krizu. Profesionalne računovodstvene organizacije za cilj trebaju imati potrebe različitih sektora u svom članstvu: velikih i malih preduzeća, računovođa u poslovnom sektoru, edukatora, studenata, računovođa u javnom sektoru, itd. Članovi profesionalnih računovodstvenih organizacija moraju biti opremljeni da bi podržali svoje klijente koji su možda pogođeni krizom. Mnoga velika preduzeća su već proizvela sjajne materijale koji bi se mogli podijeliti. Također, dostupni su i razni alati za elektronsko učenje koji mogu pomoći vašim članovima. Drugi sektori mogu imati različite potrebe na koje se treba adekvatno odgovoriti.

IFAC je pokrenuo web stranicu s resursima vezanim za COVID-19  na kojoj uređuje informacije naših organizacija članica, Foruma firmi i drugih interesnih grupa, kao i sopstvene spoznaje IFAC-a, kako bismo svima nama olakšali razmjenu informacija i znanja u ova nezapamćena vremena.

5. Provesti planiranje u nepredviđenim situacijama za različite scenarije, posebno one fokusirane na kontinuitet poslovanja. Ključno je gledati unaprijed i razmotriti „šta ako“. Iako koronavirus najviše plaši zbog prijetnji zdravlju i sigurnosti, on ima i ozbiljan, potencijalno poguban ekonomski uticaj. Svaka profesionalna računovodstvena organizacija treba da razmotri svoje strateške prioritete u ovom novom okruženju – na šta se mora fokusirati i šta će možda morati da odgodi. Zatim mora da razmotri, na osnovu krize i poslovnih prioriteta, koji su kratkoročni i dugoročni uticaji na prihode, rashode i novčane tokove. Iako se neki izdaci mogu smanjiti, profesionalna računovodstvena organizacija možda želi da razmotri ulaganje u nove načine podrške članovima, poput razvoja online programa. Profesionalne računovodstvene organizacije također trebaju ažurirati svoje planove za upravljanje rizikom.

6. Dopirati. Globalna računovodstvena profesija nevjerovatna je mreža koja se može okupiti u bilo kojoj krizi. Profesionalne računovodstvene organizacije trebaju razmotriti način da dopru do svih interesnih grupa, što može uključivati vladine i donatorske agencije, međunarodne i nacionalne organizacije, regulatore, finansijske institucije itd. Stupanje u kontakt sa drugim interesnim grupama predstavlja priliku za razmjenu informacija kao i razmatranje mogućnosti saradnje na nekim inicijativama.

U nekim zemljama vlade formiraju nacionalne interesne grupe za upravljanje krizama. Gdje je to moguće, profesionalne računovodstvene organizacije trebaju razmotriti pridruživanje takvim grupama da bi ponudile perspektive i podršku računovodstvene profesije.

Profesionalne računovodstvene organizacije koje se bore da za kratko vrijeme pređu sa ličnog na virtuelno pružanje usluga trebaju se obratiti za pomoć svojim regionalnim organizacijama i osobama za kontakt IFAC-a s članovima. Na primjer, regionalne organizacije i IFAC mogu pokušati pomoći profesionalnim računovodstvenim organizacijama da identificiraju već postojeći program online kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) koji nude druge profesionalne računovodstvene organizacije koji bi se - uz odgovarajući sporazum između profesionalnih računovodstvenih organizacija - mogao promovirati među njihovim članovima umjesto njihovog ličnog programa KPR.

Naučene lekcije, evaluacija i oporavak

7. Ažurirajte svoj plan upravljanja krizama - ili ga napravite ako ga vaša organizacija nema. Kad kriza završi, nemojte prestajati! Obavezno iskoristite ovo kao priliku za izradu jednog stalnog, svenamjenskog plana spremnosti za vanredne situacije za sve buduće događaje i revidirajte ga najmanje jednom godišnje.

Svijet se za kratko vrijeme drastično promijenio. Kakva god bila situacija u vašoj zemlji ili regiji, i bez obzira na to je li vaša organizacija ranije imala plan ili ne, sada je vrijeme za djelovanje. Vaša organizacija može odigrati ključnu ulogu u pomaganju profesiji da prebrodi trenutnu zdravstvenu krizu i istovremeno osigurati da budete spremni za buduće vanredne situacije.

Image
Linda Lach

Director, Governance

Linda A. Lach is Director, Governance and is responsible for IFAC’s governance matters, including management of IFAC’s board and Council and compliance with its Constitution and Bylaws. She also supports the Governance and Planning and Finance Committees.

Previously, Ms. Lach was the Director, Quality and Development, where she was responsible for the program management, implementation, and governance of IFAC’s Professional Accountancy Organization Capacity Building Program funded by the UK Department for International Development.

Before joining IFAC, Ms. Lach was a contributing author on numerous accounting publications for Practitioner’s Publishing Company and served as the associate director of the Center for Financial Integrity at Baruch College (US). Ms. Lach also was the director of professional development for the American Institute of CPAs where she was responsible for conferences, seminars, and self-study professional development courses for accounting professionals. Her previous experience also includes audit and financial management positions.

Ms. Lach has a bachelor’s degree in economics from Yale University and a master’s degree in accounting from New York University. She is licensed as a CPA in the state of New York and is a member of the American Institute of CPAs.

Image
Darlene Nzorubara

Darlene Nzorubara is a Principal at IFAC. She manages the compliance and membership activities of IFAC's members and associates in Africa and supports the PAO Capacity Building Program as well as the MOSAIC (Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and Improve Collaboration) Steering Committee. She also oversees Africa initiatives under IFAC’s MoU with Gavi, the Global Fund, and USAID to strengthen public finance management for greater accountability and transparency through the effective role of PAOs. 

Prior to joining IFAC, Darlene worked as a research assistant on governance at Baruch College in New York and worked for two years as a legal assistant for a law firm in Paris, France. Darlene has post graduate degrees in international economic law and in business and exportation law from Université René Descartes – Paris V and a Master in Public Administration from Baruch College.