Skip to main content

Analiza Kodeksu IESBA – część dziewiąta: Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji [w przypadku zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód]

Exploring the IESBA Code Installment 9 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAPPs]
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed

To view all installments of Exploring the IESBA Code, visit the series landing page here.

Image
Exploring the IESBA Code_Installment 09_PL_Secure.pdf
Exploring the IESBA Code Installment 9 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAPPs]
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.