Skip to main content

Analizarea Codului IESBA Partea a IX-a: Reacția la cazurile de neconformitate cu legile și reglementările [pentru PAPP]

Exploring the IESBA Code Installment 9 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAPPs]
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
Exploring the IESBA Code Installment 9 - Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations [for PAPPs]
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.