Skip to main content

8 pași pentru îmbunătățirea raportării privind gazele cu efect de seră: o foaie de parcurs pentru profesioniștii contabili și din domeniul financiar/Elemente fundamentale ale raportării privind gazele cu efect de seră pentru contabili

Enhancing Greenhouse Gas (GHG) Reporting: A Roadmap for Accounting and Finance Professionals & Building Blocks for Accountants
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
IFAC
| Guidance & Support Tools
Romanian
View Original English Version: Enhancing Greenhouse Gas (GHG) Reporting
Image
GHG-Reporting-Building-Blocks-Accountants_unlocked-RO.pdf
Greenhouse Gas Reporting Building Blocks for Accountants
Image
IFAC Roadmap for Finance Leaders_RO_Secure.pdf
8 Steps to Enhance GHG Reporting: A Roadmap for Accounting and Finance Professionals
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.