Skip to main content

Analizarea Codului IESBA Partea a XI-a: Rolul și mentalitatea pe care ar trebui să le aibă contabilii – Accent pe subiectivism

Exploring the IESBA Code Installment 11 - The Role and Mindset Expected of Accountants - A Focus on Bias
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
Exploring the IESBA Code Installment 11 - The Role and Mindset Expected of Accountants - A Focus on Bias
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.