Skip to main content

Guide för användning av ISA vid revisioner av små och medelstora företag, Tredje upplagan - Del 2 – Praktisk vägledning

Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Third Edition
Translated by: FAR
Status: 
Completed

Only: Volume 2 — Practical Guidance

Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.