Skip to main content

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek, Wydanie trzecie

Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Third Edition
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.