Skip to main content

Ghidului de control al calităţii pentru practicile mici şi mijlocii, Ediţia a III-a

Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.