Skip to main content

Príručka kontroly kvality pre malé a stredne veľké audítorské firmy, Tretie vydanie

Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition
Translated by: Slovenska Komora Auditorov
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.