Skip to main content
Available Languages:

Za afrički kontinent se, nakratko, smatralo da je izbjegao širenje koronavirusa. Kako je broj slučajeva na afričkom kontinentu u porastu, mnoge vlade poduzimaju korake da bi ograničile širenje bolesti, uključujući zatvaranje neesencijalnih privrednih subjekata, zabranu kretanja i policijski sat, te uvođenje drugih preventivnih mjera za provođenje socijalnog distanciranja.

Računovodstvena profesija se sada suočava s posljedicama ove zdravstvene i humanitarne krize. Pravovremena i fokusirana reakcija profesionalnih računovodstvenih organizacija je od presudne važnosti i mnoge profesionalne računovodstvene organizacije igraju ključnu ulogu u pružanju podrške svojim članovima, regulatorima i drugim zainteresiranim stranama.

U ovo vrijeme krize, IFAC, Panafrička federacija računovođa i Međunarodna federacija računovođa i revizora francuskog govornog područja posvetili su se pružanju podrške svojim članovima u prilagođavanju poslovanja i infrastrukture na „novo normalno". Prošle sedmice, tokom dva virtuelna regionalna foruma, okupili smo preko 80 učesnika iz 20 zemalja kako bismo razmijenili iskustva i rješenja za djelovanje tokom ove situacije.

Saradnja u upravljanju krizama: Upravljanje krizama u vanrednim situacijama ovih razmjera može uključivati i organizacioni plan i učešće u nacionalnim planovima.

 • Poslovna zajednica Zambije je uspostavila operativnu grupu Poslovnog vijeća za vanrednu situaciju izazvanu COVIDOM u cilju osiguranja potrebne infrastrukture za upravljanje krizama. Operativna grupa je udružila preko 30 čelnika velikih industrija, udruženja i vlade. Operativna grupa predstavlja jednu kohezivnu platformu za koordiniran odgovor i sinergiju između poslovnih subjekata koji se inače ne bi okupili na jednom mjestu. U ovoj operativnoj grupi vodeću ulogu ima Institut certificiranih računovođa Zambije (ZiCA) zahvaljujući vjerodostojnosti koju je stekao kao profesionalna računovodstvena organizacija i reputaciji zbog finansijske odgovornosti i snažnih organizacijskih sposobnosti.

Organizacijski plan upravljanja krizama trebao bi sadržavati aktivnosti koje vaša organizacija treba poduzeti kako bi nastavila s radom, ostvarila svoju misiju od javnog interesa i ublažila poslovni uticaj krize, pri čemu je sigurnost glavni prioritet (pročitajte više u Sedam koraka planiranja upravljanja kriznim situacijama za profesionalne računovodstvene organizacije).

 • Prije mjera zatvaranja na nacionalnom nivou, ZiCA je pokrenula izradu protokola s obaveznim obrascem za praćenje kontakata za svakoga ko uđe u ZiCA-in ured. U slučaju da bilo ko od zaposlenih počne pokazivati simptome COVIDA, ovaj obrazac se može podijeliti sa Ministarstvom zdravstva radi praćenja kontakata i testiranja.
 • U Maliju je vlada naredila da se svi privredni subjekti zatvaraju u 14 sati, ograničavajući okupljanja nakon radnog vremena. Odbor Nacionalnog udruženja profesionalnih računovođa i certificiranih računovođa Malija (Ordre National Des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Mali) preispituje svoj plan upravljanja krizama kako bi razmotrio način za nastavak pružanja usluga svojim članovima. Ponuda kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) trenutno je posebno zahtjevna jer su se ranije svi događaji odvijali u ličnom kontaktu.
 • Odbor Udruženja certificiranih računovođa Maroka (OEC) uspostavio je tim za upravljanje krizama. Dio obaveza tog tima je omogućavanje da članovi OEC-a pređu na virtuelno poslovanje time što ih usmjerava kako da koriste informacijske tehnologije i po potrebi pruža finansijsku podršku.
 • Institut certificiranih profesionalnih računovođa Kenije (ICPAK) napravio je kontrolnu listu u kojoj se detaljno navode pravna i poslovna pitanja koja će trebati da primijeni ako bude primoran da pređe na rad na daljinu, uključujući sigurnost u virtuelnom svijetu, podršku osoblju i infrastrukturu. Da bi osigurao kontinuitet poslovanja, imenovao je zamjenike za sve odjele u slučaju da se neki zaposlenik razboli. Takođe, redovno komunicira sa podružnicama izvan svog glavnog ureda u Najrobiju.

Rad na daljinu: Rad na daljinu postaje norma za mnoge profesionalne računovodstvene organizacije. Bliska saradnja uprave i odbora profesionalne računovodstvene organizacije je ključna za brzo provođenje promjena. Međutim, profesionalne računovodstvene organizacije su primijetile da ubrzavanje virtuelnog rada znači i veću izloženost krađi identiteta i hakiranju. Stoga su potrebni veća pažnja i resursi za upravljanje sigurnošću informatičke infrastrukture.

 • Južnoafrički institut profesionalnih računovođa (SAIPA) preduzeo je korake da zatvori svoje fizičke urede prije nacionalnog zatvaranja Južne Afrike. Prije toga SAIPA je svoju uredsku centralu povezao s mobilnim telefonima osoblja tako da se članovi koji zovu ured SAIPA automatski preusmjeravaju na osoblje koje im od kuće nastavlja pružati podršku.
 • Direktori SAIPA-e jednom sedmično vrše provjeru sa svojim timom kako bi osigurali da imaju odgovarajuću opremu za nastavak rada.
 • Nacionalno udruženje profesionalnih računovođa i certificiranih računovođa Senegala savjetuje svoje članove o primjeni rješenja informacijske tehnologije.
 • Mnoge profesionalne računovodstvene organizacije  koriste WhatsApp i Microsoft Teams za internu komunikaciju osoblja a Google Meet i Zoom za eksterne sastanke i konferencije sa članovima i zainteresiranim stranama.

Pružanje pomoći kolegama: I vlasnici preduzeća i profesionalne računovođe su izloženi visokom nivou stresa. Profesionalne računovodstvene organizacije shvataju da je ovo vrijeme za saradnju a ne za konkurenciju, i da trebaju održavati kontakt kako se članovi ne bi osjećali izolirano. Mnoge profesionalne računovodstvene organizacije navele su članak Moramo se pozabaviti pitanjem mentalnog zdravlja – posebno sada kao koristan podsjetnik i podlogu.

 • OEC izTunisa i ONECCA iz Kameruna kreirali su grupe od članova odbora koji svakodnevno kontaktiraju članove kako bi im podijelili savjete i ponudili podršku.
 • OEC iz Tunisa je također kreirao internetsku platformu koja objedinjuje svu podršku koju je osigurala vlada za preduzeća koja se suočavaju sa otpuštanjima radnika.
 • Institut certificiranih profesionalnih računovođa iz Ugande (ICPAU) kreirao je online zajedničku platformu za podršku članovima, koja je prerasla i u društvenu zajednicu. Putem te platforme ICPAU traži od članova da govore i dižu ruku ako im treba pomoć.
 • ICPAU je zajedno s EY-om održao webinar za sve profesionalne računovođe o tome kako podržati klijente i planirati oporavak. Planira se i održavanje webinara na temu mentalnog zdravlja.

Podrška kandidatima za sticanje profesionalne kvalifikacije: Profesionalne računovodstvene organizacije ne žele da kandidati za sticanje profesionalne kvalifikacije zaostaju za vrijeme pandemije.

 • Institut SAIPA je utvrdio da kandidati nemaju dovoljno podataka o njegovim planovima da pomoću mobilnih telefona na odgovarajući način učestvuju u projektima i online predavanjima. SAIPA je pregovarao i zalagao se kod pružalaca mobilnih usluga da osiguraju sniženu cijenu za pakete podataka kako bi se kandidatima virtuelno uključivanje.
 • ZiCA sarađuje s univerzitetima na kreiranju virtuelne univerzitetske učionice kako bi se kandidati podstaknuli da završe nastavni program; ZiCA radi i na izradi plana o tome kako nastaviti s provođenjem ispita.

Dijeljenje pouzdanih informacija: Uz toliko informacija koje kruže, moguće su dezinformacije i konfuzija. Vjeruje se da će profesionalne računovodstve organizacije unijeti stabilnost i vjerodostojnost u informacije koje se dijele.

 • Institut SAIPA je kreirao jedan mali tehnički tim posvećen pregledu vladinih propisa i prenošenju pravih informacija članovima i klijentima. On koristi društvene medije i svoju web stranicu da objavi ažurirane podatke, posebno tehničke smjernice i podršku malim i srednjim subjektima (MSS), a sarađuje s Južnoafričkim institutom certificiranih računovođa.
 • ONECCA iz Senegala kreirala je WhatsApp grupu za članove koja je posvećena upitima vezanim za COVID-19. Putem te grupe, ONECCA je u mogućnosti da brzo podijeli tehničke resurse i često postavljana pitanja o COVID-u 19 koja se bave nekim neposrednim problemima članova.

Zalaganje za podršku vlade: Profesionalne računovodstvene organizacije i dalje rade sa svojim vladama na pružanju podrške preduzećima, posebno malim i srednjim subjektima, za vrijeme i nakon COVIDA-19 – ovi odnosi su jednostavno postali virtuelni.

 • Nakon rada sa svojim članovima da bi shvatio kako im najbolje pomoći, i svjestan da vlada i dalje treba da generira prihod, ICPAK je objavio sažetak politike sa nekoliko prijedloga koje parlament treba da razmotri. Na osnovu prijedloga ICPAK-a, vlada je pristala da smanji PDV sa 16% na 14% i stvorila novi porezni razred osiguravajući da se prihodi u tom razredu ne oporezuju.
 • Slično tome, ONECCA iz Senegala je koristila svoju WhatsApp grupu da anketira članove i klijente o tome koja bi im podrška pomogla u ublažavanju uticaja pandemije. Povratne informacije omogućile su da ONECCA iz Senegala izda preporuke Ministarstvu finansija i Ministarstvu planiranja, ekonomije i saradnje.
 • U Obali Slonovače, nekoliko donatorskih agencija je namijenilo finansijska sredstva za podršku privatnom sektoru. Udruženje certificiranih računovođa Obale Slonovače pozvalo je donatore da ujedine ta finansijska sredstva i raspodijele ih putem nacionalnih banaka koje mogu davati zajmove po fiksnim kamatnim stopama, kako bi bolje podržale privredne subjekte.
 • U Čadu je vlada osnovala vlastiti fond za podršku preduzećima. Udruženje profesionalnih računovođa Čada ponudilo se da upravlja fondom i ohrabrilo druge profesionalne računovodstvene organizacije da razmotre kako mogu ojačati vladinu odgovornost i upravljanje javnim finansijama sa toliko zemalja koje mobiliziraju velike količine sredstava za rješavanje krize.

Slavljenje postignuća: Trenutno su pozitivne vijesti ispušni ventil za društvo.

 • Institut certificiranih računovođa Nigerije uživo prenosi dodjeljivanje statusa člana za stotine svojih članova. Članovi se mogu pridružiti dodjeli i pratiti je zajedno a ICAN će poslati materijale koje novi članovi obično primaju na ceremoniji licem u lice.

Za dodatne resurse, smjernice i savjete zajednice IFAC-a o prilagođavanju i upravljanju tokom ove situacije koja se brzo razvija, posjetite IFAC-ovu web stranicu posvećenu COVIDU- 19, koja se kontinuirano ažurira.

 

French:

 

English:

 

View presentation slides in English and in French.

Image
Sarah Gagnon

Senior Manager, IFAC

Sarah Gagnon is a Senior Manager at IFAC where she provides membership and development services for IFAC's member organizations across Central, Southern, and Eastern Europe. Sarah also leads IFAC's Member Compliance Program and spearheads the external & internal strategic communications and reports on adoption & implementation of global accountancy standards. Prior to joining IFAC, Sarah worked at the SEEP Network in Arlington, VA to support research and membership services for SEEP's global membership of microfinance associations. She holds a bachelor's degree from Union College in Political Science and a graduate degree in Latin American Studies/Development from Georgetown University’s School of Foreign Service.

Image
Darlene Nzorubara

Darlene Nzorubara is a Principal at IFAC. She manages the compliance and membership activities of IFAC's members and associates in Africa and supports the PAO Capacity Building Program as well as the MOSAIC (Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and Improve Collaboration) Steering Committee. She also oversees Africa initiatives under IFAC’s MoU with Gavi, the Global Fund, and USAID to strengthen public finance management for greater accountability and transparency through the effective role of PAOs. 

Prior to joining IFAC, Darlene worked as a research assistant on governance at Baruch College in New York and worked for two years as a legal assistant for a law firm in Paris, France. Darlene has post graduate degrees in international economic law and in business and exportation law from Université René Descartes – Paris V and a Master in Public Administration from Baruch College.