Skip to main content
Catalin Albu, Nadia Albu  | 
Available Languages:

Profesioniștii contabili se află într-o poziție privilegiată pentru a juca un rol semnificativ în creşterea, dezvoltarea, menţinerea şi raportarea valorii. În foarte recent publicata revizuire a literaturii intitulată Relaţia dintre serviciile contabile şi performanţa organizaţională (engl. The Relationship between Accountancy Expertise and Business Performance)şi perechea sa Rezultate principale (engl. Key Findings), discutăm rezultatele a mai mult de 90 de articole ştiinţifice din literatura contabilă internaţională care tratează relaţia dintre utilizarea serviciilor contabile şi performanţa organizaţională. Rezultatele acestei revizuiri a literaturii sunt de interes pentru organismele profesiei contabile, pentru practicieni şi pentru organisme de reglementare, prin obţinerea unei mai bune înţelegeri a modului cum utilizarea serviciilor contabile contribuie la creşterea performanţei organizaţionale în diferite contexte.

Profesioniștii contabili se află într-o poziție privilegiată pentru a juca un rol semnificativ în creşterea, dezvoltarea, menţinerea şi raportarea valorii. În foarte recent publicata revizuire a literaturii intitulată Relaţia dintre serviciile contabile şi performanţa organizaţională (engl. The Relationship between Accountancy Expertise and Business Performance)şi perechea sa Rezultate principale (engl. Key Findings), discutăm rezultatele a mai mult de 90 de articole ştiinţifice din literatura contabilă internaţională care tratează relaţia dintre utilizarea serviciilor contabile şi performanţa organizaţională. Rezultatele acestei revizuiri a literaturii sunt de interes pentru organismele profesiei contabile, pentru practicieni şi pentru organisme de reglementare, prin obţinerea unei mai bune înţelegeri a modului cum utilizarea serviciilor contabile contribuie la creşterea performanţei organizaţionale în diferite contexte.

Cercetarea noastră, facilitată de Universitatea din Dayton (Ohio, SUA) în cadrul unei colaborări intenţionate să contribuie la creşterea competenţelor de cercetare ale IFAC, delimitează literatura în două secţiuni – una destinată întreprinderilor (entităţilor) mici şi mijlocii (IMM) şi cealaltă destinată întreprinderilor (entităţilor) mari. Această delimitare se datorează diferenţelor mari existente la nivelul cercetărilor contabile care tratează cele două tipuri de întreprinderi (entiţăţi) în ceea ce priveşte modul de operaţionalizare a performanţei organizaţionale şi a serviciilor şi consultanţei contabile şi în ceea ce priveşte modul de realizare a cercetărilor.

Întreprinderile mici şi mijlocii

Pentru proprietarii-manageri ai IMM-urilor, performanţa reprezintă o combinaţie de elemente financiare-profitabilitate şi dezvoltare- şi non-financiare-stil de viaţă, relaţii şi imagine. Dezvoltarea nu este obiectivul fundamental pentru toate IMM-urile; pentru unele, longevitatea sau supravieţuirea reprezintă indicatori mai importanţi de succes. De aceea, în multe cazuri, dezvoltarea nu reprezintă o măsură adecvată a performanţei IMM-urilor. Supravieţuirea poate fi o măsură mai adecvată a performanţei unora dintre ele, mai ales în cazul companiilor start-up.

Conform cercetării noastre, serviciile contabile-înţelese ca serviciile de consultanţă contabilă şi de management utilizate de IMM-uri-sunt asociate cu o performanţă organizaţională crescută, măsurată, de exemplu, sub forma ratelor crescute de supravieţuire, dezvoltării, profitabilităţii, îmbunătăţii proceselor de luare a deciziilor şi de învăţare, sau relaţiilor îmbunătăţite cu părţile interesate. Totodată, cercetarea noastră sugerează şi că serviciile de consultanţă în domenii netradiţionale precum resurse umane, aspecte de mediu înconjurător sau sprijinirea managementului au un impact semnificativ asupra performanţei IMM-urilor.

Întreprinderile mari

Pentru entităţile mari, serviciile contabile oferite de contabili angajaţi în intern sau ca şi consultanţi sunt de cele mai multe ori utilizate pentru dezvoltarea şi implementarea diferitelor tehnici contabile. De aceea, există o literatură dezvoltată pentru fiecare tehnică în parte. Totuşi, impactul direct al acestor tehnici asupra performanţei organizaţionale este foarte rar investigat, iar majoritatea studiilor au rezultate neconcludente în legătură cu acest impact. Totuşi, studiile care arată o asociere pozitivă între utilizarea serviciilor contabile şi performanţa organizaţională domină în literatură. Însă impactul utilizării serviciilor oferite de către contabili sau de către funcţia financiar-contabilă depinde de rolul atribuit acestora în organizaţii, care poate fi unul de evidenţă contabilă (engl. bookkeeping), consultant, sau partener. Unele studii sugerează că roluri aşa-zis evoluate jucate de profesioniştii contabili (precum consultant sau partener) sunt asociate cu o performantă organizaţională superioară.

Lacune în literatură şi direcţii de cercetare viitoare

Revizuirea de faţă a literaturii a identificat totodată şi câteva lacune în literatură. În primul rând, sunt necesare cercetări în arii geografice mai puţin investigate, precum şi studii comparative, pentru identificarea similitudinilor şi diferenţelor la nivel regional şi internaţional. Cercetarea de faţă a scos în evidenţă faptul că studiile care examinează impactul utilizării serviciilor contabile asupra performanţei organizaţionale sunt limitate, cu foarte puţine excepţii, numai la câteva ţări.

In al doilea rând, sunt necesare studii aprofundate elaborate în diferite abordări teoretice precum cele instituţionale sau psihologice, pentru a completa studiile desfăşurate pe eşantioane mari. Utilizarea serviciilor contabile în organizaţii are o natură complexă şi sunt necesare cercetări pentru a înţelege contextul fiecărei ţări/regiuni şi fiecărui sector (de exemplu, presiunile de natură economică sau concurenţiale), factorii instituţionali (de exemplu, strategia şi obiectivele organizaţionale) sau atributele personale (caracteristicile proprietarilor-manageri sau relaţia dintre contabili şi alte funcţii organizaţionale).

In al treilea rând, cercetări suplimentare sunt necesare pentru a identifica şi explora existenţa relaţiilor cauzale. Cercetările existente pun în evidenţă o asociere între utilizarea serviciilor contabile şi performanţa organizaţională, însă fără a identifica o relaţie cauzală.

Totodată, în cadrul studiului am identificat şi o limitare importantă în studiile existente. Aceasta ţine de lipsa comparabilităţii rezultatelor cercetărilor asupra IMM-urilor cu cele ale studiilor care investighează entităţile mari, din cauza diversităţii  abordărilor utilizate în cadrul celor două tipuri de cercetări. Cercetări viitoare sunt necesare la nivel internaţional pentru a putea ajunge la concluzii mai relevante.

Concluzie

In general, relaţia documentată în literatura contabilă existentă este aceea a unei asocieri între utilizarea serviciilor contabile şi performanţa organizaţională superioară deoarece, în majoritatea cazurilor, cercetările de natură empirică nu sunt construite astfel încât să poată testa existenţa unei cauzalităţi. În acest sens, dezvoltarea şi performanţa organizaţională conduc la o utilizare sporită a serviciilor contabile, iar utilizarea serviciilor contabile conduce la dezvoltare şi performanţă organizaţionale îmbunătăţite.

Articolul de faţă a fost publicat în versiune originală în limba engleză pe pagina IFAC Global Knowledge Gateway (www.ifac.org/gateway). Copyright© 2016 International Federation of Accountants (IFAC).

Image
Catalin Albu

Professor of Accounting, Bucharest University of Economic Studies, Romania

Catalin Albu is a Professor of Accounting at Bucharest University of Economic Studies in Romania, where he teaches since 2000 courses including financial accounting, cost and management accounting, or internal auditing, at undergraduate and graduate levels, in Romanian, English and French. Catalin’s main research interests are the changes of management accounting systems in, and the transfer of international reporting practices to, emerging markets. Catalin is KPMG Professor since 2011, and 2011 Senior Fulbright Grantee at the University of Dayton, OH, where he taught managerial accounting.

Image
Nadia Albu

Professor of Accounting, Bucharest University of Economic Studies, Romania

Nadia Albu is a Professor of Accounting at Bucharest University of Economic Studies, Romania, where she teaches since 2000 courses including international accounting, financial accounting, performance management systems, or cost accounting, at undergraduate and graduate levels, in Romanian, English and French. Her main research interests are the segment information practices under IFRS, and the changes of management accounting systems in emerging markets. Nadia is 2014 Senior Fulbright Grantee at the University of Dayton, OH, where she conducted research on segment information, and Deloitte IAAER Scholar between 2013 and 2015.