Skip to main content
Available Languages:

This article was translated into Romanian by the Camera Auditorilor Financiari din România.

În multe jurisdicții, profesia contabilă se confruntă cu provocări în identificarea surselor de talente. Provocările sunt cauzate de diferite aspecte, printre care schimbările la nivelul societății, precum scăderea forței de muncă și a competiției din partea altor profesii și rute de carieră care pot fi percepute drept ofertante și relevante pentru nevoile de talente ale organizațiilor.

Rezultatul este o furnizare necorespunzătoare de profesioniști contabili, care să dispună de competențele necesare pentru a răspunde nevoilor financiare și contabile ale mediului de afaceri și ale sectorului public și o incapacitate de a favoriza tranziția către sustenabilitate și digitalizare (a se vedea Profesioniștii Contabili ca Lideri în Business și Parteneri de Valoare ).

Programele profesionale de ucenicie reprezintă o oportunitate de a lărgi accesul la profesie.  Acestea au luat avânt în diferite țări, cu scopul de a răspunde lipsei de aptitudini într-o piață a muncii în continuă restrângere, în care salariații disponibili duc deseori lipsă de competențele necesare ocupării posturilor existente. O ucenicie reprezintă o rută alternativă către un rol care, de regulă, prevede un anumit nivel de experiență profesională, furnizându-le persoanelor motivate și cu un potențial ridicat, pregătirea necesară, dezvoltarea competențelor profesionale și instruirea practică.

Stagiile de ucenicie le permit celor care își încheie studiile sau absolvenților o rută de tipul ⹂câștigă învățând” către dobândirea calificării de profesionist contabil, atrăgând persoane care altfel nu ar fi devenit membri ai profesiei parcurgând ruta tradițională. Aceste stagii sunt, de asemenea, o ocazie de a-i ajuta pe cei interesați să se recalifice sau să facă o schimbare la mijlocul carierei și le oferă celor care ocupă funcții în domeniul finanțelor și care nu sunt membri ai profesiei, ocazia să își dezvolte competențele și să devină parteneri strategici de business și creatori de valoare.

În cadrul reuniunii sale din martie 2023, Grupul consultativ Profesioniști Contabili Practicieni (Professional Accountants in Business - PAIB) din cadrul IFAC a considerat schemele de ucenicie în mediul de afaceri sau în sectorul public drept o cale prin care profesia percepe diferit modul în care își poate mări numărul membrilor și răspunde nevoii de gestiune a talentelor la nivelul companiilor și celor care doresc să învețe mai mult într-un cadru vocațional.

Pentru a răspunde la criza talentelor, PAIC a discutat lecțiile învățate de jurisdicțiile sau organizațiile profesionale contabile care aplică scheme de ucenicie și a observat că următorii factorii au fost esențiali în stabilirea și menținerea unui model de ucenicie eficient:

 • O propunere clară de valoare, sprijinită de o campanie de branding și marketing care prezintă beneficiile unei ucenicii ca rută viabilă și recunoscută de pregătire și carieră către profesia contabilă. Aceasta trebuie comunicată adecvat și axată către:
  • Persoanele interesate să urmeze studii superioare și care iau în considerare opțiuni de carieră.
  • Cei care oferă consiliere posibililor candidați, inclusiv părinților, precum și consilierii de carieră care activează în școli, universități și colegii.
  • Posibilelor organizații angajatoare care oferă sponsorizări.
 • Angajament și sprijin din partea autorităților, incluzând:
 • Un parteneriat puternic între organizațiile profesionale contabile și angajatori, care să asigure:
  • Un program bine pus la punct, din perspectiva conținutului și o platformă de livrare.
  • O identificare a competențelor în funcție de domeniul de activitate, adaptate cât de mult posibil cerințelor mediului de afaceri și așteptărilor cu privire la rolurile profesioniștilor financiari și contabili, al căror curriculum să răspundă cel mai bine nevoilor acestora.
  • Schema de ucenicie este parte a unei strategii de talente a întreprinderii, oferind oportunități clare de avansare în cadrul organizațiilor.
  • Programul este flexibil și adaptabil astfel încât să răspundă nevoilor în evoluție ale pieței, inclusiv în domenii care țin de aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), de guvernanță și analiză a datelor (data governance and analytics).
 • Încorporarea diferitelor stiluri de învățare, de exemplu:
  • Învățare în ritm propriu, cu o combinare între un program prestabilit și îndrumare.
  • Învățare de la colegi (peer to peer learning).
  • Mentorat.
  • Formare tehnică de bază, furnizată studenților de către organizațiile profesionale contabile, înaintea plasării lor la locul de muncă.
  • Opțiuni de tip mixt și virtual, pentru a crește accesibilitatea la programe.
  • Explorarea metodelor de valorizare a tehnologiei cu scopul dezvoltării formării. De exemplu, un curs intensiv axat pe predarea unui soft financiar utilizat frecvent.
 • Supravegherea eficientă și sprijinul acordat organizațiilor profesionale contabile, care includ:
  • O persoană de contact desemnată și resurse de supraveghere la nivelul organizației profesionale contabile.
  • O monitorizare activă și un control de calitate exercitate de organizația profesională contabilă, inclusiv un proces de acreditare pentru angajați și revizuiri periodice la intervale prestabilite, pe parcursul programului.
  • Stabilirea unor anumite cerințe minime, precum rotația obligatorie a ucenicului, care va opera în diferite domenii, pentru a fi expus cât mai mult practicii de afaceri și a dobândi o experiență practică cât mai vastă.
  • Oportunități de networking și sprijin direct acordat ucenicilor de către organizația profesională contabilă.
  • Un feedback permanent, atât din partea studenților, cât și a angajatorilor. De exemplu, găzduirea de mese rotunde pentru a obține feedback cu privire la dezvoltarea programului.

Unele organizații profesionale contabile oferă, de asemenea, programe pentru tehnicienii contabili ca o oportunitate pentru participanți de a învăța fundamentele contabilității și de a răspunde cererii de competențe contabile ale organizațiilor. Astfel de programe deschid, de asemenea, accesul la profesie și pot fi de succes dacă sunt îndeplinite anumite condiții, precum poziționarea clară a calificării de tehnician contabil în raport cu alte calificări și certificări contabile. IFAC a lansat o inițiativă (https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/accounting-technicians-key-component-accountancy-ecosystem) care subliniază valoarea tehnicienilor contabili ca mijloc de asigurare a accesului la profesie și de atragere a unui număr mai mare de persoane interesate de o carieră în profesia contabilă.

Există un număr de căi diferite necesare pentru a atrage și a păstra talentele în profesia contabilă, pentru a răspunde cererii tot mai mari a pieței pentru profesioniști care dispun de competențe financiare și contabile. O abordare axată pe ucenicie este o modalitate practică ce poate oferi oportunități uriașe pentru organizațiile profesionale contabile, angajatori și persoanele fizice.

Studiu de caz: AICPA-CIMA Ucenicia profesională pentru partenerii de afaceri din domeniul finanțelor

Ucenicia profesională pentru partenerii de afaceri din domeniul finanțelor  a fost creată de AICPA-CIMA pentru a le permite directorilor financiari să răspundă nevoilor proprii de gestiune a talentelor din domeniile contabilității și finanțelor, să dezvolte competențele angajaților existenți și să contribuie la păstrarea și dezvoltarea continuă a acestora.

Caracteristici principale:

 • Programul este înregistrat la Ministerul Muncii din Statele Unite (USDOL) și a fost primul program de ucenicie înregistrate în Statele Unite ale Americii în profesia contabilă și de finanțe, ducând la ocuparea poziției de Partener de afaceri în domeniul finanțelor.
 • Programul este construit în jurul Programului de Leadership în Finanțe: Contabilul de Gestiune Autorizat Global (CGMA), care duce la acordarea calificării de CGMA și a certificatului USDOL.
 • Liberty Bank, Aon și HP sunt primii angajatori care participă la program și care creează o nouă rută de acces către carierele din contabilitate și finanțe, oferindu-le totodată angajatorilor o modalitate de a dezvolta, păstra și diversifica talentele.

Beneficiile aceste scheme includ:

 • Câștigă în timp ce înveți. Constituirea de legături între educația superioară și locul de muncă
 • Recrutare. Promovarea inclusivității prin atragerea unei game mai largi de studenți, inclusiv pe cei care nu parcurg o rută pentru a deveni profesioniști contabili
 • Dezvoltarea carierei. Identificarea timpurie de candidați care primesc ulterior pregătire accelerată în competențe de actualitate și mentorat la fața locului, în cadrul organizației
 • Păstrarea talentelor. Ucenicii petrec mai mult timp la locul de muncă

Pentru mai multe informații: US Apprenticeship | Resources | AICPA (aicpa-cima.com)

Image
Stathis Gould

Director, Member Engagement and PAIB

Stathis Gould is responsible for IFAC member engagement and leads IFAC’s advocacy for professional accountants working in business (PAIB) and the public sector. A key element of his work is developing thought leadership and guidance in support of enhancing the recognition of and confidence in professional accountants as CFOs, business leaders, and value partners in the context of sustainability/ESG, data and digital transformation, and other emerging business trends and issues.

Before joining IFAC, Stathis worked at the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), where he was responsible for planning and overseeing a program of policy and research that promoted and developed management accountancy. Prior to serving the accountancy profession, he worked in various roles in the private and public sectors in the UK. There, Stathis delivered financial and performance management in the National Health Service and worked for a technology company responsible for delivering the localization of software and content across the globe.

Stathis holds a BA in European Business Studies, an MBA (with distinction), and a postgraduate certificate in Environmental Management, Economics, and Policy. He is a member of the Institute of Management Accountants.