Skip to main content

Serija Publikacija o Upravljanju Kvalitetom: Primjena u Malim Društvima, Dio I: Vrijeme je da se Pripremite za Nove Standarde Upravljanja Kvalitetom

Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One
Translated by:

Croatian Audit Chamber

Status: 
Completed
Image
QM Series_Small Firm Implementation_Intall 1_Croatian_Secure.pdf
Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.