Skip to main content

Seria dotycząca zarządzania jakością: wdrażanie w małych firmach. Część pierwsza: Nadszedł czas, aby przygotować się na nowe standardy

Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.