Skip to main content

Set brošura o upravljanju kvalitetom: Primjena u malim društvima, DIO I: Vrijeme je da se pripremite za nove standarde upravljanja kvalitetom

Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One
Translated by: Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina
Status: 
Completed
Image
Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.